Szükséges okmányok

A szertartás megrendeléséhez több típusú okmányra és egyéb iratra van szükség. Hiányos dokumentumokkal nem tudja a szolgáltatásunkat megrendelni, de természetesen az iratok megszerzésében, kérésére segítséget nyújtunk.

A szükséges okmányok, otthonában történt elhalálozás esetén

 • háziorvosa által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány
  az elhunyt személyi igazolványa, lakcímét igazoló kártya
  érvényes útlevele
  érvényes vezetoi engedélye
  születési anyakönyvi kivonat
  házas esetén házastársi anyakönyvi kivonat
  özvegy esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  elvált esetén válásról hivatalos bírósági végzés
  ha nyugdíjas volt nyugdíjas törzsszáma
  Hamvasztásos temetéshez szükséges még:
  utolsó kórházi zárójelentés
  családorvos igazolás

Boncolás nélküli hamvasztáshoz otthon történt haláleseténél

ÁNTSZ engedély (családorvos igazolása boncolás nélküli hamvasztáshoz)
Az engedélyt csak közvetlen családtag kérelmezheti.